Professionele kinderopvang
in Westzaan en Assendelft!
Wij bieden Kinderdagverblijfplaatsen &
Voor- en Naschoolse Opvang.
Professionele kinderopvang
in Westzaan en Assendelft!
Wij bieden Kinderdagverblijfplaatsen,
PeuterSpelen en Naschoolse Opvang.
Professionele kinderopvang
in Westzaan en Assendelft!
Wij bieden Kinderdagverblijfplaatsen,
PeuterSpelen en Naschoolse Opvang.

Beleid

iPedagogisch beleid

Wij hebben een stevig onderbouwd pedagogisch beleid. Een mengelmoes van het beste van een aantal pedagogische visies van Reggio Emilia en Rudolf Steiner, gecombineerd met de Triple P aanpak (Positief Pedagogisch Programma).

Het beleid is opgesplitst naar verschillende documenten, deze kunnen hieronder worden ingezien.

Onze pedagogisch werkplannen voor de kinderdagverblijfgroep lees je hier. Pedagogisch werkplan  naschoolseopvang Westzaan lees je hier.

Onze Veiligheidsplannen en Gezondheidsbeleid voor de locatie Westzaan lees je hier (universeel document voor KDV en NSO)

Het openingsplan ivm Corona maatregelen kan je hier vinden.

Ons pedagogisch werkplan van de NSO groep in Assendelft lees je hier
Ons Veiligheidsplan en Gezondheidsbeleid  voor de na schoolseopvang in Assendelft.

Privacy beleid

We hechten veel waarde aan de privacy van onze medewerkers en van de kinderen van wie de zorg aan ons is toevertrouwd.
Benieuwd naar ons beleid rondom privacy? Lees ons privacy beleid.

We vragen ouders om specifieke toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal genomen bij de Kindertuin. Foto’s zijn van onschatbare waarde om herinneringen op te halen, om de tijd dat de kinderen bij ons doorbrengen een klein beetje dichter bij jullie als ouders te brengen en om een inkijkje te geven in de belevenissen tijdens de opvang bij de Kindertuin.

Algemene voorwaarden

Onze kleine lettertjes zijn te lezen in onze nieuwe algemene voorwaarden.  WIj bieden in Westzaan 50 weken opvang. Week 3 en 4 van de Zomervakantie regio Noord zijn wij gesloten in Westzaan. In Assendelft bieden we geen opvang in de vakanties tot op heden.

 Naast onze algemene voorwaarden, pedagogisch beleid en privacy beleid hebben we een aantal protocollen opgesteld. 

Ben je benieuwd welke (preventieve) zaken wij geregeld hebben rondom agressie? Lees ons protocol Agressie

Lees ook alles over ons protocol Kindermishandeling/Meldcode wij hanteren de branche gerelateerde Meldcode als uitgangspunten in ons beleid. Bij de Kindertuin wordt kinderen de Ondergoedregel van Council of Europe geleerd, om kinderen te leren dat ze zelf de baas zijn over hun eigen lichaam.  

Inspectierapporten GGD Zaanstreek-Waterland

Na een jaarlijkse inspectie worden hier de inspectierapporten van de GGD Zaanstreek-Waterland gepubliceerd.

Zie hier de definitieve inspectierapporten van het kinderdagverblijf d.d. augustus 2022 de naschoolse opvang d.d. september 2023 in Westzaan.
Zie hier het nieuwe inspectierapport van Assendelft van de inspectie van oktober 2023

Openbaar klachtenverslag

Lees hier ons openbaar klachtenverslag 2022

Formulieren voor huidige klanten

Om het huidige klanten van de Kindertuin gemakkelijk te maken, kan hier een medicijnformulier en een aanvraagformulier voor extra dag of een ruildag worden gedownload. Deze kunnen jullie thuis invullen en bij ons afgeven. Ook de Gezondheidscheck Corona kan je hier vinden en alvast invullen.

 

Contact

Zuideinde 22
1551 EJ Westzaan
075 6150217
06 22674297
info@kindertuin.nu