Professionele kinderopvang
in Westzaan en Assendelft!
Wij bieden Kinderdagverblijfplaatsen,
PeuterSpelen, Voor- en Naschoolse Opvang.
Professionele kinderopvang
in Westzaan en Assendelft!
Wij bieden Kinderdagverblijfplaatsen,
PeuterSpelen en Naschoolse Opvang.
Professionele kinderopvang
in Westzaan en Assendelft!
Wij bieden Kinderdagverblijfplaatsen,
PeuterSpelen en Naschoolse Opvang.

Beleid

Pedagogisch beleid

Wij hebben een stevig onderbouwd pedagogisch beleid. Een mengelmoes van het beste van een aantal pedagogische visies van Reggio Emilia en Rudolf Steiner, gecombineerd met de Triple P aanpak (Positief Pedagogisch Programma).

Het beleid is opgesplitst naar verschillende documenten, deze kunnen hieronder worden ingezien.

Onze pedagogisch werkplannen voor het kinderdagverblijf en de naschoolseopvang Westzaan worden momenteel gesynchroniseerd. Voor beleid PeuterSpelen in Westzaan zie hier.
Onze Veiligheidsplannen en Gezondheidsbeleid voor de locatie Westzaan met NSO en KDV groep (een universeel document) en PeuterSpelen in Westzaan.

Het openingsplan ivm Corona maatregelen kan je hier vinden.

Onze pedagogisch werkplannen voor de Naschoolse opvang en PeuterSpelen in Assendelft.
Ons Veiligheidsplan en Gezondheidsbeleid  voor de na schoolseopvang in Assendelft.

Privacy beleid

We hechten veel waarde aan de privacy van onze medewerkers en van de kinderen van wie de zorg aan ons is toevertrouwd.
Benieuwd naar ons beleid rondom privacy? Lees ons privacy beleid.

We vragen ouders om specifieke toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal genomen bij de Kindertuin. Foto’s zijn van onschatbare waarde om herinneringen op te halen, om de tijd dat de kinderen bij ons doorbrengen een klein beetje dichter bij jullie als ouders te brengen en om een inkijkje te geven in de belevenissen tijdens de opvang bij de Kindertuin.

Algemene voorwaarden

Onze kleine lettertjes zijn te lezen in onze algemene voorwaarden. Deze worden op dit moment geüpdatet

Naast onze algemene voorwaarden, pedagogisch beleid en privacy beleid hebben we een aantal protocollen opgesteld. Ben je benieuwd welke (preventieve) zaken wij geregeld hebben rondom agressie? Lees ons protocol AgressieLees ook alles over ons protocol Kindermishandeling, wij hanteren de branche gerelateerde Meldcode als uitgangspunten in ons beleid. Bij de Kindertuin wordt kinderen de Ondergoedregel van Council of Europe geleerd, om kinderen te leren dat ze zelf de baas zijn over hun eigen lichaam.  

Inspectierapporten GGD Zaanstreek-Waterland

Na een jaarlijkse inspectie worden hier de inspectierapporten van de GGD Zaanstreek-Waterland gepubliceerd.

Zie hier de definitieve inspectierapporten van het Kinderdagverblijf, de Voor- en Naschoolse Opvang en PeuterSpelen in Westzaan.
Zie hier de definitieve inspectierapporten van PeuterSpelen en Naschoolse Opvang in Assendelft.

Openbaar klachtenverslag

Lees hier ons openbaar klachtenverslag. Het verslag 2020 wordt momenteel aan gewerkt.

Formulieren voor huidige klanten

Om het huidige klanten van de Kindertuin gemakkelijk te maken, kan hier een medicijnformulier en een aanvraagformulier voor extra dag of een ruildag worden gedownload. Deze kunnen jullie thuis invullen en bij ons afgeven.