Professionele kinderopvang
in Westzaan en Assendelft!
Wij bieden Kinderdagverblijfplaatsen,
PeuterSpelen en Naschoolse Opvang.
Professionele kinderopvang
in Westzaan en Assendelft!
Wij bieden Kinderdagverblijfplaatsen,
PeuterSpelen en Naschoolse Opvang.
Professionele kinderopvang
in Westzaan en Assendelft!
Wij bieden Kinderdagverblijfplaatsen,
PeuterSpelen en Naschoolse Opvang.

Beleid

Pedagogisch beleid

Wij hebben een stevig onderbouwd pedagogisch beleid. Een mengelmoes van het beste van een aantal pedagogische visies van Reggio Emilia en Rudolf Steiner, gecombineerd met de Triple P aanpak (Positief Pedagogisch Programma). 

Het beleid is opgesplitst naar verschillende documenten, deze kunnen hieronder worden ingezien.

Onze pedagogisch werkplannen voor het Kinderdagverblijf, de Voor- en Naschoolse Opvang en PeuterSpelen in Westzaan.
Onze Veiligheidsplannen en Gezondheidsbeleid voor het Kinderdagverblijf en de Voor- en Naschoolse Opvang en PeuterSpelen in Westzaan.

Onze pedagogisch werkplannen voor de Naschoolse Opvang en PeuterSpelen in Assendelft. 
Ons Veiligheidsplan en Gezondheidsbeleid voor PeuterSpelen en Naschoolse Opvang in Assendelft. 

Naast ons beleid hebben we een aantal protocollen opgesteld. Ben je benieuwd welke (preventieve) zaken wij geregeld hebben rondom agressie? Lees ons protocol AgressieLees ook alles over ons protocol Kindermishandeling, wij hanteren de branche gerelateerde Meldcode als uitgangspunten in ons beleid. Bij de Kindertuin wordt kinderen de Ondergoedregel van Council of Europe geleerd om kinderen te leren dat ze zelf de baas zijn over hun eigen lichaam.  

Inspectierapporten GGD Zaanstreek-Waterland

Na een jaarlijkse inspectie worden hier de inspectierapporten van de GGD Zaanstreek-Waterland gepubliceerd. 
Zie hier de definitieve inspectierapporten van het Kinderdagverblijf, de Buitenschoolse opvang en PeuterSpelen in Westzaan.

Formulieren voor huidige klanten

Om het huidige klanten van de Kindertuin gemakkelijk te maken, kan hier een medicijnformulier en een aanvraagformulier voor extra dag of een ruildag worden gedownload. Deze kunnen jullie thuis invullen en bij ons afgeven.