Het openen van de NSO groepen per 19-04-2021 is, midden in de derde golf van de Corona pandemie niet zonder risico’s. We hebben een openingsplan gemaakt, waarin je de belangrijkste regels ter preventie van besmetting kunt lezen. Ook verschaft het inzicht in hoeveel kinderen van hoeveel scholen en verschillende groepen worden opgevangen.

In deze link kan je de Gezondheidsverklaring vinden, die voor elke opvangdag moet worden ingevuld en ingeleverd. Wij hanteren een schriftelijke variant, om op terug te kunnen vallen in geval van een besmetting. Deze is uiteraard gebaseerd op de laatste versie van de Beslisboom 0 jarigen t/m/ groep 8 d.d. 15-04-2021