Onze algemene voorwaarden zijn geüpdatet. De belangrijkste wijzigingen zijn dat we vanaf 2022 de weken 3 en 4 van de zomervakantie regio Noord gesloten zijn in Westzaan (art. 7.3). Over besmettelijke ziekten is een artikel uitgebreid naar aanleiding van de coronapandemie (art. 7.6). Tevens door corona is er een toevoeging gedaan dat het de verantwoordelijkheid van ouders is om op de hoogte te zijn van eventuele gecommuniceerde aanpassingen van de (huis) regels en beleid bij de Kindertuin (art.7.3). Verder zijn er wat punten en komma’s gewijzigd.                                 Deze algemene voorwaarden vervangen de eerdere voorwaarden van de Kindertuin. Via rechtswege is er geen actieve instemming nodig van alle ouders. Wel zijn de algemene voorwaarden voor advies aan de Oudercommissie voorgelegd. De Oudercommissie heeft op 13-10-2021 gestemd voor doorvoeren van de nieuwe voorwaarden.          Ouders die niet willen instemmen met deze voorwaarden staat het vrij om over te gaan tot het opzeggen van de opvangplek, met in achtneming van de opzegtermijn van twee maanden.