Professionele kinderopvang
in Westzaan en Assendelft!
Wij bieden Kinderdagverblijfplaatsen, 
PeuterSpelen, Voor- en Naschoolse Opvang.
Professionele kinderopvang
In Assendelft en Westzaan!
Wij bieden Kinderdagverblijfplaatsen, 
PeuterSpelen en Naschoolse Opvang
Professionele kinderopvang
n Assendelft en Westzaan!
Wij bieden Kinderdagverblijfplaatsen, 
PeuterSpelen en Naschoolse Opvang

PeuterSpelen Assendelft

De PeuterSpeelgroepen worden opgestart in een later stadium.

We zijn voornemens een PeuterSpelengroep in Assendelft te vestigen in ons lokaal van de school aan de Vermeulenstraat. We gaan peuteropvang bieden in schoolweken voor maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar, twee ochtenden per week. We starten bij voldoende animo twee ochtenden per week van 08.30-11.30 uur. Laat je wensen gerust aan ons weten!

PeuterSpelen biedt kinderen de gelegenheid om in een veilige omgeving nieuwe vaardigheden te leren, (samen) te spelen en creatief bezig te zijn. We beleven een leuke ochtend binnen en buiten met elkaar en dagen kinderen uit op verschillende aandachtsgebieden. We maken gebruik van zo veel mogelijk natuurlijke materialen wat ruimte laat aan de fantasie van het kind. De groep is met rustige kleuren en veel blank hout ingericht. Ieder kind brengt iets unieks in in de groep en zo kunnen we van elkaar leren. Dat maakt een kind sterker om straks soepel in te stromen op school!