We vragen ouders begrip en medewerking voor de volgende maatregelen, volgens de richtlijnen van het RIVM en de GGD. Alle huidige ouders zijn per email op de hoogte gebracht van onze nieuwe “deurbeleid” met als doel Corona besmettingen te voorkomen.

  • Ouders brengen en halen hun kind bij ons bij de voordeur en blijven zelf buiten om contacten te beperken. Ons doel is continu├»teit in de opvang kunnen bieden en te zorgen dat wij een veilige plek kunnen blijven voor kinderen en medewerkers.
  • Onderling contact is in ons werk onvermijdelijk. Wij zorgen voor extra hygiene maatregelen.
  • Kinderen zonder klachten kunnen gewoon naar de opvang komen.
  • Als je kind klachten heeft zoals niezen, koorts, keelpijn of verkouden is, hou je kind dan thuis. Als je kind deze klachten bij ons heeft, wordt je gebeld om je kind te komen halen. Dat zijn de richtlijnen van het RIVM.
  • Mochten er bijzonderheden zijn voor de overdracht dan neemt de medewerker contact op. Anders wordt het kind bij de voordeur overgenomen (bij binnenkomst door een medewerker, bij halen door de ouder)