Kosten

 

Onze prijzen in 2019 zijn voor een kinderdageverblijfplaats per uur €8,02 en Voor en Naschoolseopvang per uur €7,02

Dit is inclusief eten, drinken, uitstapjes, administratie en dergelijke. Bekijk hiervoor onze beleidsplannen KDV en NSO.


Voor KDV opvang hanteren wij alleen hele dagen opvang van 11 uren.


Voor NSO wordt per dagdeel van afgenomen en heeft men recht op vakantieopvang of opvang op de margedag op de dag dat normaliter een dagdeel wordt afgenomen. Op verzoek wordt er sinds een aantal jaren 52 weken opvang geboden en dient derhalve ook 52 weken te worden afgenomen.

Voor incidentele opvang en extra opvang voor kinderen die al tenminste één dagdeel (nso) of dag (KDV) afnemen, wordt het zelfde uurloon berekend.

Voor Voorschoolse opvang hanteren wij ook het zelfde uurloon, echter wordt 1,25 uren in rekening gebracht per keer.

 zie algemene voorwaarden