De Kindertuin Westzaan

De Kindertuin in Westzaan is een professionele, erkende organisatie voor dagarrangementen voor kinderen van 0-12 jaar.

De Kindertuin hecht er veel waarde aan dat kinderen in een warme omgeving worden groot gebracht, waar ze zich welkom voelen en de wereld kunnen gaan ontdekken vanuit een veilige basis.
 
Wij zijn een erkende kinderopvangorganisatie waardoor het als ouder mogelijk is tegemoetkoming te krijgen in het kader van de Wet Kinderopvang.
 
Tevens zijn wij een erkend leerbedrijf voor pedagogische opleidingen (nivo 2,3 en 4) en snuffelstages voor middelbare scholen in de Zaanstreek.
 

De Kindertuin is bekend onder de volgende nummers in het Landelijk Register Kinderopvang
NSO 120374705 en KDV 413058025
Ons telefoonnummer is 075 6150217
 
Wij bieden Kinderdagverblijfplaatsen, Naschoolseopvang en Voorschoolseopvang, 52 weken per jaar.
 
Maak wensen voor ruimere opvangtijden bekend of opvang op zaterdag. Bij genoeg animo zijn wij bereid aan uw wensen tegemoet te komen!
 
Voorschoolseopvang wordt aangeboden op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.
 
 
De GGD rapporten 2017 lees je hier betreft het kinderdagverblijf en de naschoolseopvang

Risico Inventarisaties Naschoolse opvanggroep en Kinderdagverblijf 

Zie onze algemene voorwaarden